anbi 54x24 ssh  twitter 24  facebook 24

Een dagje op stap met de herder (2019 slechts beperkt mogelijk)

Het Haaksbergerveen is een uniek hoogveengebied van ca 500 ha. Hiervan wordt jaarlijks 150ha begraasd door de schapen van de Stichting Schaapskudde Haaksbergen. De kudde onder leiding van een vakbekwame herder, graast ongewenste groei weg in het natuurgebied zoals, het pijpenstrootje en berkenopslag. Om de berkenopslag goed te kunnen begrazen, is de kudde versterkt met een 30-tal geiten. Het is belangrijk om de jonge berkenbomen te begrazen omdat anders het veen hierdoor wordt overwoekerd en deze zou verdrogen. Er zouden dan zeldzame veenmossen verdwijnen en daarbij een uniek natuurgebied in Nederland. Om dit te voorkomen heeft de eigenaar, Staatsbosbeheer, de kudde gecontracteerd. De kudde kan grazen op plaatsen waar machines niet kunnen komen.

In het hoedseizoen (mei tot en met oktober) bestaat de mogelijkheid om een dag of dagdeel mee te lopen met de herder. De herder heeft veel kennis van en over dit bijzondere natuurgebied en uiteraard ook over de kudde. U kunt zo ervaren wat het is om met een grote kudde van ca. 350 tot 500 schapen op pad te zijn en wat er allemaal bij komt kijken. De kudde graast overdag op het veen en overnachten doen ze op nabij gelegen weiden.

Onderweg zult u vele vogels en planten tegenkomen waar de herder over kan vertellen. Het Haaksbergerveen is ook bekend van de vele adders die hier hun domicilie hebben. In het voorjaar is de kans het grootst dat u deze dieren kunt zien.

Wilt u een dagje meelopen met de herder, dan kan dat. Het tarief is 40 euro voor een hele dag (incl. flesjes water). Een dag is ongeveer van 09.30 tot 17.00 uur.

Bij een halve dag is het tarief 20 euro.

Zowel bij een hele als halve dag kunnen er maximaal 3 personen mee, maar 1 belangstellende kan dus ook. Gelet op de terreinomstandigheden is een “dagje op stap met de herder” voornamelijk geschikt voor volwassenen.

U kunt zich aanmelden via de site waarna het secretariaat van de Stichting Schaapskudde Haaksbergen met u contact zal opnemen en de afspraak zal inplannen.